Xylen

Bezbarvá, čirá kapalná látka vznikající jako vedlejší produkt ropného průmyslu. V kosmetice je využíván hlavně jako rozpouštědlo a nejčastěji ho najdete v lacích na nehty. Bohužel jsou jeho vyšší i nižší koncentrace spojeny s negativními účinky na lidské zdraví. Může dráždit dýchací i trávící systém, narušovat funkci ledvin a jater, neblahé účinky může mít také na centrální nervový systém. Pokud máte tu možnost, je lepší se výrobkům s obsahem této látky vyhnout.