Obchodní podmínky

KONTAKT

 
www.ladybio.cz
Veronika Lonská
 
Adresa: Býšť 213, 533 22 
IČO: 01445774
DIČ: CZ9251223300
E-mail: ladybio@ladybio.cz
Číslo účtu: 2210488007/5500

Jsme plátci DPH.

Podnikatel má registrován Živnostenský list u Městského úřadu Holice.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Výrobky nabízené v rámci služeb tohoto internetového obchodu podléhají registraci u CPNP a splňují podmínky dovozu do EU. Výrobky také vlastní četné certifikace, které vypovídají o kvalitě, o bezpečnosti těchto výrobků a dokazují jejich přírodní a rostlinné složení. Výrobky nejsou testovány na zvířatech.


Některé výrobky mohou pomáhat zlepšit Váš zdravotní stav a stav pokožky. V žádném případě však nenahrazují léky nebo jiná léčiva. Jejich přínosnost je v prvé řadě podpůrný a prevenční. V případě nejasností kontaktujte náš obchod na výše uvedeném emailu. Pokud jste uživatelem léků a přemýšlíte o jejich kombinaci s některými zde nabízenými výrobky, doporučujeme konzultaci s Vaším lékařem.


U každého výrobku je uvedena cena, za kterou je zboží nabízeno. V případě akční nabídky je u výrobku uvedena cena původní a také cena současná. V případě rozporu cen se použije cena pro zákazníka příznivější.


V případě, že se u Vámi zakoupeného zboží v rámci tohoto e-shopu projeví vada ve lhůtě 24 měsíců (pokud není dále nebo ze zákona stanovena lhůta
kratší), bez zbytečného odkladu nás kontaktujte nebo zboží přímo zašlete na adresu sídla našeho obchodu společně se sdělením, proč a z jakého důvodu zboží reklamujete. Společně se sdělením také připojte obdrženou fakturu. Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace a lepší komunikaci Vás žádáme, abyste nás v případě reklamace kontaktovali (ideálně telefonicky či emailem).


ZBOŽÍ PROSÍM OBJEDNÁVEJTE VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM ESHOPU. Nelze objednávat telefonicky ani e-mailem.


V případě nejasností s objednávkou Vám rádi poradíme s výběrem ideálních produktů a také zodpovíme všechny Vaše dotazy.


V rámci komunikace, pokud dále není stanoveno jinak (př. zaslání zboží na reklamaci), Vás žádáme, abyste upřednostnili elektronickou komunikaci e-mailem. Usnadníte tím postup nám i Vám.


Sídlo tohoto obchodu není kamennou prodejnou. Sídlo slouží pouze pro zasílání zboží na reklamaci.


Pro objednávky, dotazy či jiná sdělení Vás žádáme o upřednostnění elektronické komunikace formou e-mailu.


Tyto obchodní podmínky jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a také s dalšími účinnými právními předpisy.
Odesláním objednávky vzniká návrh smlouvy, smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím a následným dodáním zboží. Zákazník souhlasí s obchodními podmínkami, s dopravními a platebními podmínkami, záručními podmínkami a s povinností odebrat zboží. Objednávku může zákazník zrušit do doby, než ji prodávající potvrdí. Po této době může být objednávka zrušena pouze po vzájemné dohodě prodávajícího a zákazníka nebo z dalších důvodů uvedených v obchodních podmínkách.


Odstoupení od smlouvy je možné jen ze zákonných důvodů a z důvodů, které garantuje prodávající.


V případě, že potřebujete zrušit již expedovanou objednávku, kontaktujte nás do 24 hodin mezi 9-18 hodinou telefonicky či emailem. Objednávku je možné doplnit či změnit pouze, pokud nebyla expedována. 

Pokud potřebujete zrušit již expedovanou objednávku nebo v případě nepřevzetí objednávky, bude vyžadována náhrada výdajů souvisejících s expedicí + náklady na skladový pohyb + administrativními náklady = 300 Kč. 

Odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeného dálkově (tzv. distanční smlouva) je možné do 14 dnů od obdržení zboží v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající garantuje toto právo i v případě osobního odběru.


Vracené zboží musí být nepoužité, zabalené v originálním obalu a neotevřené. V ojedinělých případech je možné vrátit pouze část zboží, či zboží použité nebo rozbalené. V souladu s ust. § 1833 občanského zákoníku však zákazník (spotřebitel) odpovídá prodávajícímu pouze za sníženou hodnotu zboží. Zboží intimního charakteru nelze vracet nikdy. 


Zákazník je povinen uvést pravdivě veškeré vyžadované kontaktní údaje. V opačném případě může být odpovědný k náhradě škody vzniklé tímto nepoctivým jednáním z titulu předsmluvní odpovědnosti.


Ceny jsou rozhodné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. V případě rozdílných cen se použije cena pro zákazníka příznivější.

Faktura je doručována pouze elektronicky v den vyzvednutí zásilky od přepravce do e-mailové schránky zákazníka automaticky. V papírové podobě není faktura k dispozici. Nákupem na Ladybio.cz s tímto zákazník souhlasí.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění)


"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě www.ladybio.cz a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu www.ladybio.cz, v souladu se zákonem č.
480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v platném znění." Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby, kdy písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním.


Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.


V případě, že zákazník nebude nadále souhlasit se zasíláním nabídek formou emailů, prodávající na jeho žádost (zaslanou emailem) se zasíláním nabídek jeho osobě přestane.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Pokud je zboží viditelně poškozeno dopravou, reklamujte prosím toto poškození u přepravce.

Záruční doba začíná datem uvedeným na faktuře.


Vzhledem k tomu, že se v internetovém obchodu www.ladybio.cz jedná o sortiment přírodní kosmetiky, je trvanlivost některých výrobků přirozeně omezena (zpravidla délka lhůty činí 1 rok). Trvanlivost je vždy uvedena na konkrétním výrobku a v případě brzkého data expirace je tato informace vždy uvedena v popisu zboží v internetovém obchodě, což odpovídá ust. § 2163 a ust. § 2165 odst. 2 občanského zákoníku.


V případě ostatních výrobků, jejichž trvanlivost není jinak určena jejich specifickou povahou, má zákazník vůči prodávajícímu práva z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců od data převzetí.


Zákazník je povinen uplatnit práva z vad u prodávajícího postupem, který je v ust. § 2172 občanského zákoníku.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

V případě nutnosti reklamace zboží nás prosím bez zbytečného odkladu po zjištění závady informujte (telefonicky či emailem). Prodávající není
odpovědný za vady vzniklé (nebo za jejich zvětšení) v důsledku prodléní zákazníka s oznámením vad prodávajícímu.


Neoznámení prodávajícího o vzniklé vadě není na překážku uplatnění práva z vad zákazníkem, pokud věc přímo zašle prodávajícímu a současně s tím písemně sdělí, z jakého důvodu a jakými vadami věc trpí.


V případě reklamace nás prosím kontaktujte a my zajistíme svoz balíčku kurýrem na naše náklady. Zboží můžete zaslat i sami, na adresu prodávajícího. Doporučujeme zboží poslat doporučeně, pojištěné pro případ ztráty. Zboží musí být zasláno kompletní, tj. včetně veškeré dokumentace a obalů, jako záruční list slouží vytištěná faktura. Dále prosím uveďte důvod, kvůli kterému zboží reklamujete. 


Náklady na reklamaci Vám budou v případě jejího uznání vráceny. Reklamace bude posouzena v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od našeho převzetí zboží.


V případě, že bude zjištěná vada na věci nepodstatná, může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě podstatné vady věci má zákazník právo na dodání nové věci, odstranění vady věci její opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
Podstatnou vadou je taková vada, která by při uzavírání smlouvy (kupní) měla za následek skutečnost, že zákazník by takové zboží nezakoupil. Právo volby způsobu vyřízení reklamace náleží zákazníkovi. Pokud zákazník svého práva nevyužije v přiměřené lhůtě nebo se tohoto práva zřekne, náleží právo volby prodávajícímu. Do doby odstranění vady není zákazník povinen platit prodávajícímu část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vrácení peněz je platná cena, za kterou bylo zboží pořízeno, nikoli aktuální.


Reklamace nebude ve prospěch zákazníka uznána, pokud bylo zboží poničeno z důvodu nevhodného zacházení vzhledem k povaze a účelu tohoto
výrobku; například poničení dekorativní kosmetiky při cestování atd., nevhodným skladováním (v případě skladování přírodní kosmetiky doporučujeme skladovat výrobku při teplotě do 24° C a nevystavovat výrobky slunečnímu záření) a kterému prošla záruční doba, která může být u těchto produktů kratší, než u kosmetiky nepřírodní.


Zboží po reklamaci je nutné vyzvednout do 60 dnů. V případě jeho nevyzvednutí si prodávající účtuje částku 100 Kč za uskladnění zboží za každý započatý týden. Pokud nebude zboží vyzvednuto do 1 roku, je prodávající oprávněn ho prodat a výtěžek použít na náhradu nákladů spojených s jeho uskladněním.

STANDARDNÍ DOBA TRVANLIVOSTI A DOPORUČENÁ DOBA SPOTŘEBY

Výrobky nabízené v tomto obchodě jsou zpravidla určeny ke spotřebě v určené době (tzv. doporučená doba spotřeby). Délka doporučené doby spotřeby činí obvykle 1 až 3 měsíce.


Pokud je nabízeno zboží, jehož minimální trvanlivost končí v nejbližší době, je s touto skutečností zákazník vždy a řádně seznámen červeným nápisem u nabídky produktu. Obvykle je takové zboží spojeno s výraznou slevou z kupní ceny. Blížící se konec doby minimální trvanlivosti nemá vliv na vlastnosti výrobku. Dodávané zboží je vždy 100% kvality a v perfektním stavu. Zboží vyhovuje daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

EKO-KOM, a.s.

Za všechny obaly a balené výrobky, které uvádíme na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek (odměna) za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem EK-F00160265.

DOPRAVA

Po připsání platby na účet (v případě platby předem) bude zboží odesláno nejdéle do 5 ti pracovních dnů. Dobírky vyřizujeme ihned, ale vyhrazujeme si právo odeslat je do 7 pracovních dnů z důvodu existence mimořádných situací (nedodání pravidelné dodávky od dodavatele, živelné katastrofy, státní svátky a pracovní volno u přepravců a jiných), které nemůžeme ovlivnit. Pokud by nastala mimořádná situace, která by zabránila včasnému odeslání zboží, zákazník bude o okolnostech vzniku tohoto zpoždění vždy informován v rámci výše uvedené lhůty na odeslání zboží. V případě přerušení odesílání zásilek nebo jiných okolností (období čerpání dovolených aj.) budou zákazníci předem informováni na úvodní straně internetového obchodu. Všechny ceny jsou uvedené včetně DPH.


Volba typu dopravy náleží zákazníkovi, který ji také v plné výši hradí způsobem, jaký si sám určí.


Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka převzetím věci (ust. § 2121 odst. 1 občanského zákoníku). Je-li věc dopravena zákazníkovi skrze dopravce, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem předání věci dopravci. Pokud je přepravováno více věcí určitého druhu, přejde nebezpečí škody na zákazníka nejdříve okamžikem, kdy bude věc dostatečně oddělena a rozlišena od ostatních věcí téhož druhu.


Převzetím věci nabývá zákazník k věci vlastnické právo (ust. § 2160 odst. 1 občanského zákoníku).


V souladu s ust. § 2125 odst. 1 nemá škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, vliv na zaplacení kupní ceny zákazníkem.
Prodávající je povinen věc zabalit způsobem, který je obvyklý a s ohledem na povahu a účel věci.


Pokud věc není zabalena způsobem obvyklým, který lze na prodávajícím spravedlivě požadovat, a na věci vznikne v důsledku toho škoda, je prodávající za tuto škodu odpovědný. Této povinnosti se prodávající sprostí, pokud prokáže, že by ke škodě vzniklo i jinak.


Česká Pošta
Poštovné a balné činí 129,- Kč.
Kurýr
Poštovné a balné činí 99,- Kč.
Zásilkovna
Poštovné a balné činí 79,- Kč.
Večerní kurýr Praha, Brno, Ostrava
Momentálně nedostupné


V případě odběru zboží nad 2000,- Kč s DPH je poštovné a platba zdarma.


Ke každé objednávce obdržíte fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Faktury zasíláme pouze elektronicky. Součástí každé objednávky jsou také vzorky zdarma.

PLATBA

Volba způsobu platby náleží na zákazníkovi. V případě dobírky se k poštovnému a balnému automaticky připočítává částka 30,- Kč při zaslání zboží Českou poštou nebo 30,- Kč kurýrem, při zaslání Zásilkovnou 30,- Kč. 

Platba předem jakýmkoli způsobem v CZK probíhá na účet 2210488007/5500.

Platební údaje pro předem domluvené platby v EUR: 

Banka: Citfin, sporitelní družstvo, Radlická 751/113E
158 00 Praha 5
Číslo úctu: 1091450/2060
IBAN: CZ2120600000000001091450
SWIFT: CITFCZPPXXX


Nezapomeňte prosím vždy uvést variabilní symbol! Variabilní symbol je shodný s číslem Vaší objednávky a obdržíte ho v potvrzovacím emailu. Objednávku je nutné zaplatit do 5 pracovních dnů, poté prodávající negarantuje rezervaci zboží a objednávka může být zrušena. 


Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, před konečným uzavřením objednávky kupující vždy vidí cenu zboží včetně DPH a včetně ceny dopravy včetně DPH. Na slevy není žádný právní nárok a nedají se kombinovat.

SLEVY A DÁRKOVÉ KUPONY

Pokud není určeno jinak, slevy ani slevové kódy se nedají kombinovat. 

VELKOOBCHOD

V případě zájmu o velkoobchodní odběr zboží mne prosím kontaktujte na tel. čísle 731 067 977 či na emailové adrese ladybio@ladybio.cz. Velkoobchodní odběr je možný i pro Slovenskou republiku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel internetového obchodu je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, pro zákazníka však vždy platí verze obchodních podmínek platná v době, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Bude-li výklad podmínek
připouštět více možných výkladů, použije se ten, který je pro zákazníka příznivější. Obchodní podmínky jsou platné ode dne 22. 3. 2016.


Podnikatel se zavazuje, že nebude s osobními údaji, které zákazník poskytne v rámci uzavírání kupní smlouvy v tomto obchodu, nákladat jinak, než je zde stanoveno. Zejména se zavazuje, že tyto údaje nebude dále šířit ani poskytovat třetím osobám.


V případě, že budete souhlasit se zasíláním novinek poskytovaných v rámci tohoto obchodu na Váš email, budete vždy upozorněni na možnost zastavit zasílání těchto novinek. Upozornění bude zpravidla uvedeno na konci emailu s uvedením příslušného odkazu. Veškerý postup prodávajícího při zpracování Vašich osobních údajů je v souladu se zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


V Hradci Králové dne 15.8. 2019

Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Proč nakoupit na ladybio.cz?
Vzorečky ke každé objednávce
Zdarma
Platba kartou, převodem nebo na dobírku
On-line, okamžitě a hned
Jsme tu pro Vás online 8 - 16 každý všední den
Neváhejte se s námi poradit - zavolejte nebo napište
Balíček Vám rádi pošleme i na Slovensko nebo po Evropě!
Prosíme - dejte nám ale vždy vědět předem

Magazín
Nestyďte se chodit bosá. Zbavte se tvrdých pat už nadobro
Projděte si náš bojový plán, jak se zbavit zrohovatělé kůže na nohou
Nestyďte se chodit bosá. Zbavte se tvrdých pat už nadobro
Jak si vybrat parfém bez toho, abyste ho „očuchali“
Vybrat si organický parfém jen podle popisků? Jde to. Přečtěte si, jak...
Jak si vybrat parfém bez toho, abyste ho „očuchali“
Testujeme: Zvládla jsem s epilační sadou Nadirah „celé léto bez chloupků“?
Přečtěte si recenzi na epilační sadu Nadirah s cukrovou pastou
Testujeme: Zvládla jsem s epilační sadou Nadirah „celé léto bez chloupků“?
Už jste to četli? Kolagen nepomáhá...
Kolagen má omlazovat a vyhlazovat vrásky. Ukázalo se, že pravda je jiná
Už jste to četli? Kolagen nepomáhá...
Testujeme: Jak voní přírodní parfém See the Moonlight od Walden?
Přečtěte si recenzi na přírodní parfém a objevte nečekané spojení esencí
Testujeme: Jak voní přírodní parfém See the Moonlight od Walden?
Mýtus jako mraky! Oleje vás přes sluncem neochrání
Jaká je pravda o SPF ochraně přírodních olejů? Tohle vás nepotěší...
Mýtus jako mraky! Oleje vás přes sluncem neochrání
Svět očima youtuberky Tess Kratochvílové
Jak ji změnilo veganství a proč dala zelenou přírodní kosmetice?
Svět očima youtuberky Tess Kratochvílové
Kosmetické nutnosti pro jarní typy
Máte barvu pleti a vlasů jako Rachel z Přátel? Tyto barvy vám sluší
Kosmetické nutnosti pro jarní typy
Nedělejte si z vrásek vrásky. Jak pečovat o zralou pleť?
Jak to udělat, abychom se i pletí s vráskami mohly chlubit?
Nedělejte si z vrásek vrásky. Jak pečovat o zralou pleť?
CEO Veronika: Otevřeně o LadyBio. O začátcích i fuck-upech
Rozhovor s majitelkou LadyBio, s Veronikou, který si prostě chcete přečíst
CEO Veronika: Otevřeně o LadyBio. O začátcích i fuck-upech
Proč na LadyBio nenajdete mořské houby?
Mají sice příznivé účinky pro tělo, ale jsou dva pádné důvody, proč na LadyBio nepatří
Proč na LadyBio nenajdete mořské houby?
Ponořte se do tajů květových vod
Je pro vaši pleť lepší růže, nebo heřmánek? Přečtěte si, jak používat květové vody
Ponořte se do tajů květových vod
Testujeme: Jak pod drobnohledem dopadly maska a tonikum Bioaroma?
Přečtěte si, jak mi dvojí bylinková péče způsobila nečekanou závislost
Testujeme: Jak pod drobnohledem dopadly maska a tonikum Bioaroma?
4 × 4 tipy, jak po zimě hodit vlasy do latě
Přečtěte si, které olejové zábaly jsou těmi nejlepšími maskami na vlasy
4 × 4 tipy, jak po zimě hodit vlasy do latě
Testujeme: Je Moringa All-beauty Créme opravdový Skin Hero?
Přečtěte si recenzi na rozjasňující krém od Ere Perez. Je tak boží, jak slibuje?
Testujeme: Je Moringa All-beauty Créme opravdový Skin Hero?
Jak a čím se dělá permanentní make-up?
A jaká rizika sebou nese? A co udělá s pletí?
Jak a čím se dělá permanentní make-up?
Návod, jak bojovat s mastnou a problematickou pletí
Zbavte se nedokonalostí pleti jednou provždy. Přečtěte si, co funguje...
Návod, jak bojovat s mastnou a problematickou pletí
4 typy líčení, bez kterých se neobejdete
Ženy preferují jeden typ líčení. Každé ale sluší 4 základní looky...
4 typy líčení, bez kterých se neobejdete
Exkluzivně z Austrálie: Jak se rodí nápady v Ere Perez? A co ekologie?
Jak vznikají produkty a co uhlíková stopa? Vše v rozhovoru...
Exkluzivně z Austrálie: Jak se rodí nápady v Ere Perez? A co ekologie?
Suchá i mastná – jak si poradit se smíšenou pletí?
Zjistěte, jak pečovat o smíšenou pleť, aby byla v pohodě
Suchá i mastná – jak si poradit se smíšenou pletí?
Heureka