Destilace vodní parou

Nejčastější způsob získávání silic z rostlinného materiálu. Dochází při ní  k poklesu teploty varu pod teplotu varu vody a díky tomu lze destilovat tyto rostlinné látky nemísitelné s vodou již při nízkých teplotách. Na bázi rozdílné hustoty se pak v záchytné nádobě odděluje květová voda a éterický olej.